ebet平台,ebet平台开户

您的位置: 首页 >系部建设>艺术设计系>系部荣誉>详细内容

“三人制”篮球比赛成绩

2013-05-31美术设计学区  T T

    在刚刚结束的校“三人制”篮球比赛中,美术设计学区代表队,经过顽强拼搏,获女子组第一名,男子组第五名的好名次。

2013-05-29 15.31.31.jpg

2013-05-29 15.31.48.jpg

2013-05-29 15.32.22.jpg

 

2013-05-29 15.49.32.jpg

2013-05-29 15.50.56.jpg

2013-05-29 15.51.55.jpg

2013-05-29 15.52.28.jpg

2013-05-29 15.53.13.jpg

2013-05-29 15.53.39.jpg

2013-05-29 15.55.03.jpg

 

分享到: